Www ang dating daan com dating why men pull away

Kinutuban na si Fely na baka may ibang babae na si Canor. Namasukan siya sa garments dahil marunong naman siyang manahi. Napilitan si Melvin magtrabaho para makatulong sa ina. At lumapit ito sa ina sa kama, umupo sa tabi ng ina.Lahat ng paraan para makontak si Canor ay ginawa na niya. Sa tulong ng kamag-anak para tumingin sa mga anak niya habang siya ay naghahanap buhay ay napalaki niya ang mga anak niya. Dahil nakatungtong naman siya sa kolehiyo, hindi siya nahirapan makahanap ng trabaho. "Hindi ko kasi makalimutan ang ama, mahal na mahal ko siya." sabay hagulgol ni Fely.Binasag ang katahimikan ni Melvin ng magtanong ito sa ina."Ma nagkaroon ka ba ng ibang karelasyon maliban kay papa? Matagal nag-isip si Fely at naalala niya ang isang sitwasyon.

Para masuportahan ang pamilya naisipan ni Canor mangibang bansa. Nakapagpundar na sila ng sariling bahay, maliit lang naman.Maingat niyang ginawa ito, nang mabuksan na, ipinaling niya sa gilid ng katawan ng ina ang blusa at tumambad sa kaniya ang malulusog na suso ng ina.Ipinatong niya ang kamay at tinignan kung may reaksiyon ang ina, at dahan-dahan pinisil ng kanyang palad ang malalaking suso. Hinimas ang mga utong na para bang nagpapatigas ng titi.Pina- ikot niya ang darili sa pinaka-utong nitong dahan-dahan. Tinigil niya at tinignan ang mukha ng ina kung may reaksiyon. Napangiti si Melvin, dahan-dahan iniangat ang kamay at dinala sa kabilang suso.Maingat niyang hinimas paikot sa utong, katulad ng kabila tumayo ito at tumigas. Tumingin siya sa ibaba, dinala ang palad sa kaumbukan ng ina, marahan niyang ipinatong sa ibabaw at dinama ang tambok.

Leave a Reply